Cultuur in de Noordkop

De Stichting ‘Cultuur in de Noordkop’ stelt zich ten doel om ter behartiging van het daaraan verbonden maatschappelijk belang activiteiten te initiĆ«ren op het gebied van cultuur en kunst in de Kop van Noord-Holland, zowel op het gebied van podiumkunst, muziek als beeldende kunst.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het verrichten van werkzaamheden, verbonden aan het in stand houden en de exploitatie van de stichting;
  • het bevorderen van culturele activiteiten;
  • het organiseren en realiseren van voorstellingen waarmee alle vormen van cultuur onder de aandacht worden gebracht;
  • beter zichtbaar maken van cultuur.

KvK-nummer 89190769

BTW-identificatienummer NL864905385801

Heerenweg 9, 1768 BC, Barsingerhorn

Rekening NL33 ABNA 0123 1082 92

In 2024 heeft de Stichting Cultuur in de Noordkop de culturele ANBI status verkregen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status wordt door de belastingdienst toegekend aan instellingen die aan een aantal specifieke eisen voldoen. Deze instellingen hoeven geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die ze ontvangen in het kader van het algemeen belang.
Giften door particulieren of bedrijven aan een ANBI kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Beleidsplan Cultuur in de Noordkop